24. OBLJETNICA USTROJA 130. BRIGADE HV OSIJEK

FOTO 24. Obljetnica ustroja 130. brigade HV – Osijek-nepokoreni grad

Dan Obljetnice ustroja 130. brigade HV Osijek spada u drugi veliki, ali jednako važan datum obrane grada Osijeka (pored 28. Više…