Arhiva

Milijarda kuna za nove projekte u Osijeku i Županiji

  Objavljeno 01.12.2017
  OsijekNews redakcija

  U Osijeku se održava sjednica Vlade na kojoj će biti usvojen niz odluka važnih za Osijek i Osječko – baranjsku županiju. Potpisat će se i ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte iz područja prometa i infrastrukture, gospodarstva, poduzetništva i obrta, uprave i regionalnog razvoja.

  Nakon Vukovara i Siska, Plenković i ministri posljednju tematsku sjednicu izvan Banskih dvora održali su u Kninu 4. kolovoza, dan prije proslave Dana pobjede i obljetnice akcije Oluja. Kada je u pitanju Osijek i Osječko-baranjska županija, ovo je treći put od hrvatske samostalnosti kako će ovdje zasjedati Vlada. Po završetku sjednice Vlade potpisat će se niz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Grad Osijek i Osječko-baranjsku županiju za projekte iz područja prometa i infrastrukture, gospodarstva, poduzetništva i obrta, zaštite okoliša i energetike, uprave i regionalnog razvoja. Također, potpisat će se i niz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u drugim slavonskim županijama.Potom će se uručiti prvih 40 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Program zapošljavanja žena „Zaželi’

  Dnevni red otvorenog dijela sjednice Vlade:

  1.    Izvješće o dosad učinjenom i o budućim projektima u Gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji

  2.  Projekti vezani uz Grad Osijek i Osječko-baranjsku županiju

  2.1.  Prijedlog zaključka u vezi s izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak

  22.  Prijedlog zaključka u vezi s financiranjem nabave angiografskog uređaja za dijagnostičko-terapijske endovaskularne intervencije i uređaja za razbijanje kamenaca (litotriptor) za Klinički bolnički centar Osijek

  2.3.  Prijedlog zaključka u vezi s rješavanjem problematike dezinsekcije komaraca u Parku prirode ‘Kopački rit’      2.4.  Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom projekta rekonstrukcije postojećeg raskrižja ulica S. Radića i A. Harambašića, Trga A. Starčevića te Ulice Petra Preradovića u Donjem Miholjcu u raskrižje s kružnim tokom  

  2.5.  Prijedlog zaključka u vezi s realizacijom projekta rekonstrukcije kolnika državne ceste DC 417 od Riječne luke Tranzit i rekonstrukcije kolnika, biciklističke staze i nogostupa nerazvrstane ceste na dionici Vukovarske ulice u Osijeku od raskrižja za Riječnu Luku Tranzit   

  2.6.  Prijedlog zaključka u vezi sa sufinanciranjem izrade projektne dokumentacije za projekt obnove prostora bastione trase osječke Tvrđe      

  2.7.  Prijedlog zaključka u vezi s izradom parcelacijskih, odnosno geodetskih elaborata za potrebe evidentiranja zgrada te javnih i nerazvrstanih cesta na području Grada Osijeka (Vijenac Ivana Meštrovića, Sjenjak, Vijenac Ivana Česmičkog i Jug II)

  2.8.  Prijedlog zaključka u vezi s dovršetkom izgradnje Sveučilišnog kampusa u Osijeku

  2.9.  Prijedlog zaključka u vezi s projektom i izgradnjom IT parka u Osijeku

  2.10.  Prijedlog zaključka u vezi s projektom uspostave Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek          2.11.  Prijedlog uredbe o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek

  2.12.  Prijedlog zaključka o davanju preporuke društvu Hrvatske šume d.o.o. za darovanje nekretnine Osječko-baranjskoj županiji i Općini Bilje u svrhu ostvarenja  projekta od općeg javnog interesa, uspostave centra za posjetitelje

  2.13.  Prijedlog zaključka u vezi s promicanjem ulaganja u Osječko-baranjsku županiju

  2.14.    Prijedlog zaključka u vezi s preuzimanjem obveza za sklapanje ugovora s Centrom za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, Osijek

  2.15.  Prijedlog odluke o darovanju nekretnina Općini Čepin, u svrhu izgradnje „Naselja prijateljstva“

  2.16.    Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Osijeku u svrhu smještaja Caritasa Osijek Đakovačko-osječke biskupije

  2.17.  Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u korist Osječko-baranjske županije, u svrhu izgradnje sustava navodnjavanja područja Poljoprivrednog instituta Osijek u Osijeku

  2.18.  Prijedlog odluke o darovanju nekretnine Gradu Našicama, u naravi groblje u Gradcu Našičkom

  2.19.  Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje Gradu Osijeku stanova u Osijeku u vlasništvu Republike Hrvatske, u svrhu stambenog zbrinjavanja građana slabijeg imovnog stanja i ugroženog socijalnog statusa

  2.20.  a)  Prijedlog odluke o prijenosu prava upravljanja nekretninom u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo hrvatskih branitelja

  b)  Prijedlog zaključka o uspostavi Veteranskog centra u Gradu Osijeku

  2.21.  Prijedlog zaključka o darovanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u Osječko-baranjskoj županiji i Općini Erdut, radi realizacije projekta stvaranja novih turističkih atrakcija

  3.  Nacrt prijedloga zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva (EU) 

  4.  Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

  5.  Nacrt konačnog prijedloga zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske 

  6.  Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

  7.  Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti     8.  Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima (EU)                 9.  Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (EU)

  10.  Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

  11.    Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine

  12.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za dodjelu financijskih sredstava Ministarstvu unutarnjih poslova u svrhu nastavka provedbe Projekta proširenja kapaciteta i funkcionalnosti Sustava za upravljanje i koordinaciju snagama (eOKC)

  13.  a)  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskom centru za razminiranje za zapošljavanje radnika društva Mungos razminiranje d.o.o., Sisak

  b)    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta kolektivnog ugovora za javne službenike i namještenike Hrvatskog centra za razminiranje

  14.    a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojom se odobrava kreditno zaduženje kod davatelja kredita: Splitska banka d.d., Split i OTP banka d.d., Zadar, radi podmirenja dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu i financiranju obveza po programima i projektima zaštite okoliša i energetske učinkovitosti

  b)  Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist davatelja kredita: Splitska banka d.d., Split i OTP banka d.d., Zadar, za kreditno zaduženje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

  15.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Zemunik Donji za zaduženje kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar

  6.  Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:

  16.1.  Prijedlog zakona o korištenju psa pomagača i terapijskog psa, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a)

  16.2.  Prijedlog zakona o nastavku isplate dokupljenih mirovina, s Konačnim prijedlogom zakona (predlagatelj: Klub nezavisnih zastupnika i HSU-a i Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista u Hrvatskome saboru)

  16.3.  a)  Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2015. godinu

  b)  Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2016. godinu

  17.  Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva nad Međunarodnom konferencijom ‘Strateško upravljanje razvojem – Pristupi u planiranju strateškog okvira za razdoblje nakon 2020. godine’ (Zagreb, 4. prosinca 2017. godine).

  Dnevni red zatvorenog dijela sjednice Vlade:

  1.  Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:

  a)  Vijeće za konkurentnost (unutarnje tržište, industrija, istraživanje i svemir) (COMPET), 30. studenoga i 1. prosinca 2017. godine

  b)  Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), 4. i 5. prosinca 2017. godine           

  c)  Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 5. prosinca 2017. godine

  2.  Dopuna odgovora Republike Hrvatske na Pismo službene obavijesti Europske komisije od 17. lipnja 2016. godine, broj povreda 2015/2198, u vezi s neispunjavanjem obveza o slobodnom kretanju kapitala i slobodi poslovnog nastana iz članaka 63. i 49. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (ograničeno)

  3.  Prijedlog odluke o dodjeli na korištenje mobilnih pumpi velikog protoka s pripadajućom opremom iz strateških robnih zaliha (vrlo tajno)

  4.  Informacije, pitanja i prijedlozi.

  ————————————————————————–

  Grad Osijek i GPP provode projekt „Modernizacija i razvoj javnog prometa grada Osijeka“ uz konzultacije s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, te uz pomoć Jaspersa kao konzultantske kuće EU-a. Planiranje projekta počelo je prije dvije godine, a završetak se očekuje do 2023. Projekt modernizacije i razvoja javnog prometa u Osijeku vrijedan je 100 milijuna eura i podijeljen je u dvije faze. Prva faza projekta je modernizacija tramvajske infrastrukture i obnova postojećeg voznog parka. Prvo će to biti autobusi, a potom i tramvaji. U drugoj će se fazi graditi nova remiza na Zelenom polju, s produžetkom tramvajske pruge, te razviti novi IT sustav. Po završetku natječaja i odobrenju sredstava, GPP će raspisati natječaj za nabavku vozila. Očekujem da bi nam novi autobusi mogli biti isporučeni u drugom dijelu ove godine.  Planom modernizacije predviđena je kupnja ukupno 32 nova niskopodna autobusa. U ovoj fazi i po ovom natječaju nabavit će se niskopodni autobusi Euro 6 norme, kompletno opremljeni i klimatizirani. U idućoj fazi ići ćemo u nabavku električnih autobusa. Kako se u urbanim sredinama u promet sve više uvode ekološki čista vozila, s nekoliko bi električnih autobusa uveli svojevrsni pilot projekt na jednoj od ključnih gradskih linija.

  Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved najavio je već kako će bivši hotel Mursa u ulici Bartola Kašića biti prenamijenjen u Veteranski centar.Branitelji bi uskoro, uz prvi Veteranski centar u Lipiku, trebali dobiti i centre u Daruvaru, Petrinji i Sisku, a u Osijeku bi se u tu svrhu prenamijenio hotel koji nije u funkciji. Za te stavke osigurano je 22 milijuna eura iz EU fondova. U 2018 godini pripremat će se dokumentacija za projekt Veteranskog centara u Daruvaru te početi s prenamjenama vojnih objekata u Petrinji, Šibeniku i Sinju.  Očekuje se početak radova na prenamjeni dosadašnjeg hotela Mursa koji je u nadležnosti Ministarstva državne imovine, a Osijek bi uskoro mogao dobiti i muzej Domovinskog rata.

  Kako Osijek postaje stanica na ruti kružnih putovanja Dunavom od Beča do Crnog mora, postojeći kapacitet Osječani će povećati novim putničkim pristaništem. Osim putničkog, priprema se i idejni projekt za tri nova sportska pristaništa – Donji grad i Nemetin, te Labov u Nardu, a izrađuje ga, kao i za putničko pristanište, osječka tvrtka Hidroing.Oba projekta u fazi su izrade potrebne dokumentacije, za koje je, kako ističu iz Lučke uprave, planirano da glavni projekti budu gotovi do kraja ove godine. Tada će, dodaju, biti poznata i njihova procijenjena vrijednost.

  Imate više informacija o ovoj temi, želite li komentirati, napisati reakciju ili želite prijaviti pogrešku u tekstu?

  VIŠE IZ KATEGORIJE

  Sezona grijanja već nam je otvorila svoja vrata, a s grijanjem osim skupljih režija dolazi i do češćih požara. Evo savjeta kako ih spriječiti...

  Evakuacija i spašavanje u GPP-u Osijek – uz vrijednu ekipu iz JPVP-a nema brige od požara!

  Ovogodišnja će Miholjska regata biti održana dan nakon blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika župe u kojoj se nalazi klub

  Miholjska regata – ‘Ajmo svi na Dravu!

  Treći po redu Osječki pješački put, na "tapeti" je za 6. listopada 2018. Jesmo li spremni?

  Osječki pješački put – Idemo šetati?