KULTURA

Otkriveno naselje badenske kulture na prostoru luke Slavonski Brod

Izložba „Zaštitna arheološka istraživanja Ruščica – Glogove – Praulje" stiže u Arheološki muzej

Objavljeno 10.05.2018
Nikolina Ćosić

„Zaštitna arheološka istraživanja Ruščica – Glogove – Praulje“ izložba je koja pokazuje pronalaske jednoslojnog naselja badenske kulture smještenog na prostoru luke Slavonski Brod, uz rijeku Savu. Autorice izložbe su dr.sc. Marija Mihaljević, Danimirka Podunavac i Marina Matković Vrban, a sve o zanimljivim pronalascima ćete imati prilike vidjeti u Arheološkom muzeju Osijek od 17. svibnja do 10. lipnja. 

U razdoblju srpanj – kolovoz 2015. godine Gradski muzej Nova Gradiška proveo je, pod vodstvom dr. sc. Marije Mihaljević, zaštitno iskopavanje na lokalitetu Ruščica – Glogove – Praulje, smještenom na prostoru luke Slavonski Brod. Na istražnoj parceli površine 46 000 m2 otkriveno je ukupno 1726 stratigrafskih jedinica. Radi se o jednoslojnom naselju badenske kulture formiranom na povišenom položaju uz rijeku Savu, unutar kojeg prevladavaju zemunični i jamski objekti. Naselje se širi prema jugoistoku i čini cjelinu s istovremenim objektima otkrivenim prilikom zaštitnih iskopavanja 2011. godine. Središte naselja moglo bi se nalaziti u jugoistočnom djelu parcele, gdje su zabilježeni objekti s većom koncentracijom nalaza, među kojima prevladava keramičko posuđe grublje izrade, pečeno u oker, crvenkastim, smeđim, sivim i crnim tonovima. Od oblika su zastupljeni lonci, zdjele, vrčevi i šalice. Posuđe je većinom neukrašeno, a od ukrasa se rjeđe javljaju plitke kanelure, a češće točkasto ubadanje, samostalno ili kao bordura u kombinaciji s urezanim mrežastim motivom. U manjoj mjeri zastupljeni su uporabni predmeti od keramike, alatke od cijepanog i glačanog kamena te dijelovi žrvnjeva. Posebnost čine nalazi jednodijelnih keramičkih kalupa za lijevanje plosnatih bakrenih sjekira te malobrojni tragovi metalne zgure i bakra koji svjedoče o prisutnosti metalurške proizvodnje u naselju. Preliminarnom analizom pokretnog materijala lokalitet je smješten u ranoklasičnu fazu razvoja badenske kulture, stupanj B – 2.

Ukoliko vas zanima kako svi pronađeni predmeti izgledaju, kao i informacije koje su istraživači prikupili i zaključili nakon ovih pronalazaka, sve ćete to moći saznati od idućeg četvrtka, 17. svibnja pa do 10. lipnja u Arheološkom muzeju Osijek.

Izložba u Arheološkom muzeju poziv