Arhiva

U Osijeku otvorena Poliklinika Novoselec

  Objavljeno 20.04.2017
  OsijekNews redakcija

  Poliklinika za psihijatriju, fizikalnu medicinu, fizikalnu terapiju i rehabilitaciju ‘Novoselec’ – kao jedina takva na području Slavonije. Za veću kvalitetu života cijele obitelji uz mogućnost prevencije, kvalitetnog rada na sebi, unapređenju  fizičkog i psihičkog zdravlja, suradnju i edukaciju, sada i ovdje.

  Poliklinika Novoselec je otvorila svoja vrata u Osijeku, na adresi Ive Tijardovića 4, i pruža usluge fizikalne medicine i rehabilitacije, psihijatrije i psihologije.

  ‘Smanjene mogućnosti za fizikalnu terapiju u Osijeku, osobito liste čekanja i do 6 mjeseci, te nužnost putovanja van Osijeka da bi se dobila pravovremena i kvalitetna usluga, su nas motivirale da nešto promijenimo.  Kada su u pitanju tegobe mišićno- koštanog sustava nužno je brzo djelovati da bi se osoba što prije oporavila i nastavila sa svakodnevnim aktivnostima. Ponekad je važno da pacijent, ili obitelj, dobije i psihološko savjetovanje da bi što lakše prebrodila određena zdravstvena stanja, a to je također moguće kod nas’, kažu u poliklinici Novoselec.

  poliklinika_novoselac_2

  Kod njih tretman fizikalne terapije uključuje primjenu najnovije tehnologije uz manualnu terapiju, terapijske vježbe, primjenu fizikalnih agensa, elektroterapijske i mehaničke procedure, funkcionalni trening, opskrbu pomoćnim sredstvima i pomagalima, savjetima. Poliklinika pruža dijagnostiku i individualizirani tretman u slučaju ozljeda, akutnih bolnih stanja, postoperativnih i preoperativnih zahvata, neravnoteže tekućina u organizmu, neuropatije, reumatskih tegoba, razvojnih poteškoća, funkcionalnih ograničenja i nesposobnosti (nemogućnost dužeg stajanja ili sjedenja, nemogućnosti vezane za konkretni posao, za neku svakodnevnu aktivnost…)

  Kada je u pitanju psihijatrija, osobito psihološka djelatnost koja djeluje u toj oblasti, nude kvalitetan individualni rad s djecom i mladima, ali i odraslima, te kreiraju grupne tretmane za psihološke probleme. Mentalno zdravlje djece u Poliklinici je na prvom mjestu.  Primijetili su u svom radu da se povećava broj djece sa znakovima depresije i anksioznosti, poremećaja u ponašanju, problema u emocionalnom i socijalnom razvoju. Mnogi roditelji aktivno traže pomoć, te nakon dijagnoze, nažalost izostaje kvalitetan tretman i sama podrška roditeljima. Također, sve više odraslih nema kapaciteta nositi se sa svakodnevnim životnim izazovima te traže pomoć u poboljšanju psihičkog stanja i usvajanju novih strategija za adekvatnije prilagođavanje okolnostima koje dolaze.

  Njihovim djelovanjem sada u Osijeku možete dobiti psihološko savjetovanje, kognitivno – bihevioralni tretman, dijagnostiku djece i mladih bez liste čekanja, uz kvalitetnu psihoedukaciju. Imate mogućnost preventivnog i pravovremenog djelovanja, kao i informiranja o određenim problemima. Uspješno rade na bračnim problemima, razvojnim i odgojnim problemima djece predškolske i školske dobi, problemima vezanim za emocionalna stanja kao što su depresija, anksioznost, panika, trauma, svakodnevni stres, i problemima povezanim s organiziranjem i planiranjem aktivnosti važnih za postizanje ciljeva.

  Nude vam liječenje van bolničkog sustava, uz pozitivno okruženje, potpunu diskreciju, pristupačnost informacijama i savjetima. Njihov stručni tim savjetuje, educira i prilagođava tretman i tempo rada svakom pacijentu. Posvećuju se problemima svih dobnih skupina, podržavaju i educiraju pacijenta i obitelj u svrhu što bržeg oporavka i veće kvalitete života. Razmjenjuju znanja i iskustva, teže izvrsnosti u radu i predani su izazovnim ciljevima i svakodnevnom razvoju kompetencija.

  Zbog toga Poliklinika Novoselec – jer Vaše zdravlje naša je inspiracija.

  Više o njima i njihovom radu možete pročitati na stranicama:

  www.poliklinika-novoselec.hr
  www.facebook.com/poliklinika.novoselec

  NARUČITI SE MOŽETE, BEZ LISTE ČEKANJA,  PUTEM
  e-mail: info@poliklinika-novoselec.hr  i telefona: 031/ 657 888