ŽIVOT

Počinje obnova Kopike? Župan i gradonačelnik danas na pressici predstavljaju plan!

Glavnim projektom rekonstrukcije športsko – rekreacijskog centra „Copacabana“ predviđena je prva temeljita rekonstrukcija od 1976. kada je kompleks izgrađen...

Objavljeno 11.01.2022
Ivona Amidžić

U 12.30 sati počet će konferencija za novinare pod nazivom “Početak radova na rekonstrukciji i dogradnji sportskog kompleksa ‘Copacabana'”.

Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić i župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić najavit će početak radova na rekonstrukciji i dogradnji sportskog kompleksa (bazena) Copacabana.

Projekt “Rekonstrukcija i dogradnja bazenskog kompleksa Copacabana”

Glavnim projektom rekonstrukcije športsko – rekreacijskog centra „Copacabana“ predviđena je prva temeljita rekonstrukcija od 1976. kada je kompleks izgrađen, odnosno izgradnja novih i obnova dotrajalih objekata.

Predviđena je potpuna rekonstrukcija svih bazena i bazenske tehnike, vodeći računa o suvremenim trendovima i standardima izgradnje otvorenih bazenskih kupališta s predviđenim novim atrakcijama u bazenu s atrakcijama i dječjem bazenu, te vodeći računa o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Namjena složene građevine je športsko – rekreacijska (bazeni) s prostorima u funkciji športa i rekreacije (ugostiteljstvo – caffe bar, svlačionice, sanitarni čvorovi, ambulante, spremišta opreme, prostor za voditelja i osoblje centra).

Zahvat u prostoru obuhvaća dio postojećih građevnih čestica k.č.br. 652/1, 652/2 k.o. Tvrđavica – Podravlje ukupne površine preko 7 hektara od kojih bi se formirale dvije nove čestice – jedna za potrebu rekonstrukcije sportsko – rekreacijskog centra „Copacabana“, površine 68 477 m2, te druga za potrebe postojeće šetnice (javna prometna površina), površine 4044 m2.

Svi postojeći bazeni, osim olimpijskog bazena, rekonstruiraju se unutar postojećih školjki bazena. Školjka olimpijskog bazena predviđena je za uklanjanje, a na njenome mjestu izgraditi će se novi olimpijski bazen unutarnjih dimenzija 25,02 m x 50,0 m, te vanjskim dimenzijama 29,40 m x 54,10 m, ukupne vodene površine 1.251,50 m2.

Postojeći duboki bazen rekonstruira se u bazen s atrakcijama i mokrim/vodenim barom, a vodena površina bazena s atrakcijama iznosit će 557,53 m2. Najveći dio postojećeg velikog rekreacijskog bazena rekonstruira se u bazen s valovima vodene površine 674,38 m2.

Preostali dio postojećeg velikog rekreacijskog bazena rekonstruira se u bazen uz tobogan unutarnjih dimenzija 12,00 m x 10,00 m, te vanjskih dimenzija 13,63 m x 11,63 m, a vodena će površina bazena uz tobogan iznositi 120,00 m2. Ovaj će se bazen izvan korištenja tobogana koristiti i za obuku neplivača.

Postojeći dječji bazen također se rekonstruira, a dio bazena je predviđen kao spray park. Vodena površina dječjeg bazena iznosit će 248,82 m2, a površina spray parka  249,39 m2.

Postojeći čelični tobogan može se zadržati u postojećem stanju ili zamijeniti novim.

Predviđeno je uklanjanje i dijela postojećih zgrada kao i gradnja nedostajućih sadržaja, te uređenje vanjskih površina, hortikulture i urbane opreme.

Unutar športsko – rekreacijskog centra projektirane su nove zgrade: Zgrada 1 ( svlačionice, sanitarni čvor, ambulanta), Zgrada 2 (caffe bar, prostor za voditelja centra i osoblje sa sanitarnim čvorom, svlačionica, sanitarni čvor i tuš za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, sanitarni čvor, ambulanta, prostor s garderobnim ormarićima, spremište, strojarnica 1), Zgrade 3 i 4 (sanitarni čvor, prostor s garderobnim ormarićima) te Zgrada 5 (sanitarni čvor, prostor s garderobnim ormarićima, strojarnica 2).

Realizacija zahvata prema projektantskoj procjeni iznosila bi sveukupno 60 milijuna kuna. Građevinsku dozvolu za predmetnu rekonstrukciju Grad je ishodio 24. veljače prošle godine.

Gdje je došlo do problema

“Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za rekonstrukciju i dogradnju sportskog kompleksa (bazena) Copacabana u Osijeku – 1. dio radova, koji se vodi pod evidencijskim brojem RAMV6, poništava se temeljem članka 298. stavka 1. točke 9. Zakona o javnoj nabavi (dalje: ZJN 2016) jer je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, koja iznosi 17.600.000,00 kuna (bez PDV-a)”, bilo je objavljeno 27. travnja 2021. godine iz ureda Gradonačelnika.

“Postupak javne nabave proveden je temeljem članka 86. ZJN 2016 putem otvorenog postupka javne nabave. Obavijest o nadmetanju je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 18. ožujka 2021. pod brojem: 2021/S 0F2-0010727. Do isteka roka za dostavu ponuda, koji je bio 7. travnja 2021. u 09:00 sati, ponude su dostavila dva ponuditelja:

  1. Zajednica ponuditelja: PROJEKTGRADNJA plus d.o.o., Vrbska 3, Gornja Vrba i OSIJEK – KOTEKS d.d., Šamačka 11, Osijek, s cijenom ponude u iznosu od 21.301.180,39 kn (bez PDV-a) odnosno 26.626.475,49 kn (sa PDV-om).
  2. PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., Industrijska 30, Požega, s cijenom ponude u iznosu od 19.425.335,09 kn (bez PDV-a) odnosno 24.281.668,86 kn (sa PDV-om).

Članak 298. stavak 1. točka 8. propisuje da je javni naručitelj obvezan poništiti postupak javne nabave ako nakon isključenja ponuditelja ili odbijanja ponuda nije preostala nijedna valjana ponuda. Sukladno tomu, provedeni postupak javne nabave poništava se na temelju članka 298. stavka 1. točke 9. ZJN 2016 jer je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, a Naručitelj trenutačno nije u mogućnosti osigurati financijska sredstva za realizaciju predmeta nabave po ponuđenoj cijeni.

foto: arhiva

Imate više informacija o ovoj temi, želite li komentirati, napisati reakciju ili želite prijaviti pogrešku u tekstu?

VEZANE VIJESTI

Radić: "Radi se punom parom kako bismo se mogli kupati u novim bazenima već ovoga ljeta"

Radovi na Kopiki u punom jeku

Nakon 46 godina od izgradnje i dvije godine bez korištenja bazena tijekom kupališne sezone, napokon je počela rekonstrukcija kompleksa osječke Više…

Nakon 46 godina od izgradnje i dvije godine bez korištenja bazena tijekom kupališne sezone, napokon je počela rekonstrukcija kompleksa osječke Copacabane :D

(FOTO) Napokon počela rekonstrukcija osječke Copacabane

Nakon 46 godina od izgradnje i dvije godine bez korištenja bazena tijekom kupališne sezone, napokon je počela rekonstrukcija kompleksa osječke Više…

Šestu godinu zaredom, dvojica prijatelja okupe na Stjepanje najhrabrije oko sebe i u ledenoj Dravi zaigraju picigin...

Picigin u ledenoj Dravi

Šestu godinu zaredom, dvojica prijatelja, Osječana, Božidar Jakovčević i Zvonko Beissmann okupe na Stjepanje najhrabrije oko sebe i u ledenoj Više…

VIŠE IZ KATEGORIJE

Pričaonice tijekom mjeseca siječnja u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek održavaju se u Središnjoj knjižnici i u dva ogranka...

U srijedu zadnja pričaonica u Gisku

Plan podjele je takav da će se kante dijeliti u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, uključujući i subote kada su građani kod kuće...

Nastavlja se Unikomova podjela žutih i smeđih spremnika

Promet će se kroz gradilište odvijati prema postavljenoj privremenoj regulaciji prometa uz suženje ceste i naizmjenično prometovanje vozila jednim prometnim trakom...

Privremena prometna signalizacija: Djelomično otvorena cesta od Osijeka prema Našicama