ŽIVOT

Unikom dijeli drvne mase građanima Osijeka

Za grijanje ili kreativnost - razlog nije važan. Važno je da si sami organizirate prijevoz i utovar.

    Objavljeno 15.05.2018
    Nikolina Ćosić

    Unikom obavještava sve zainteresirane građane o mogućnosti preuzimanja drvne mase sakupljene s javnih površina grada Osijeka, a radi se o dijelovima stabala i grana nakon orezivanja stabala.

    Građani s prebivalištem na području Osijeka uz predočenje osobne iskaznice mogu preuzeti navedeno u periodu od 16. do 23. svibnja, u vremenu od 7 do 15 sati, na Unikomovoj kompostani, Biljska cesta.

    Što se tiče prijevoza i utovara, građani će se morati sami za to pobrinuti, a drva se preuzimaju u zatečenom stanju.