GOSPODARSTVO

Usluga eNekretnine za pravnu sigurnost vlasnika nekretnina i investitora u poslovanju nekretninama na području procjena vrijednosti nekretnina i tržištu nekretnina

Riječ je o informacijskom (aplikativnom) sustavu kojim se omogućava pregled realiziranog prometa svih vrsta nekretnina preko zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti

  Objavljeno 25.08.2022
  Darija Kovačić

  Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine razvija i nadograđuje postojeći informacijski sustav tržišta nekretnina pod nazivom eNekretnine. Riječ je o informacijskom (aplikativnom) sustavu kojim se omogućava pregled realiziranog prometa svih vrsta nekretnina preko zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti.

  Više o tome saznali smo u razgovoru s Damirom Štimcem, voditeljem Službe za procjenu vrijednosti nekretnina iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

  Kako se koristi sustav i kome je namijenjen?
  Sustav eNekretnine koristi se u postupcima procjene tržišne vrijednosti nekretnina, a namijenjen je ovlaštenim korisnicima odnosno stalnim sudskim vještacima za procjenu nekretnina ili stalnim sudskim procjeniteljima, agentima za posredovanje u prometu nekretnina, javnim bilježnicima, službenicima Porezne uprave, službenicima ministarstva nadležnog za poslove državne imovine, službenicima u upravnim tijelima županija, Grada Zagreba i velikog grada, dr. Procjene tržišne vrijednosti nekretnina koriste se i u postupcima izvlaštenja. Baza podataka, pohranjena i sadržana u sustavu eNekretnine, važna je radi osiguranja transparentnosti tržišta nekretnina, a sadrži podatke o broju transakcija za pojedino administrativno područje, vrsti nekretnina i podatke o nekretnini koja je bila predmet transakcije – stan/apartman, obiteljska kuća, poslovni prostor, poljoprivredno, građevinsko i šumsko zemljište, i dr. s obilježjima namjene, kategorije, načina korištenja, površine, godine izgradnje, realizirane cijene nekretnina u prometu, itd. Transakcije i procjene odnose se na nekretnine u prometu (kupoprodaje, zakupa, najma, pravo građenja i služnosti) s podatcima koji moraju biti evaluirani (Slika 1.).

  Slika 1.: Izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena iz sustava eNekretnine

  Koje sve podatke sustav sadrži?
  Sustav eNekretnine sadrži podatke o vrsti i lokaciji nekretnina tj. položaju u kartografskom prikazu cjenovnih blokova u planovima približnih vrijednosti koji su izrađeni za područja županija, Grada Zagreba, velikoga grada odnosno za cjelokupno područje RH, a prikazuje podatke o realiziranim kupoprodajama nekretnina za građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta, šumska zemljišta i prirodno-neplodna zemljišta koji su dostupni putem Geoportala ISPU. Također, izrađen je plan približnih vrijednosti za stan/apartman (pilot projekt za 4 županije i 4 velika grada) koji će biti uskoro objavljen u sustavu eNekretnine te na Geoportalu ISPU, a odnose se na Primorsko-goransku županiju i Grad Rijeku, Osječko-baranjsku županiju i Grad Osijek, Varaždinsku županiju i Grad Varaždin te Splitsko-dalmatinsku županiju i Grad Split.
  Podaci u planu približnih vrijednosti predstavljaju obilježja uzor‐čestice, a prikazani su opisnom i brojčanom labelom sljedeće strukture podataka: oznaka pretežite namjene cjenovnog bloka, koeficijent iskoristivosti, kategorija zemljišta i približna vrijednost u EUR/m2 te naziv cjenovnog bloka na određenom području (Slika 2.). Korištenjem podataka iz plana približnih vrijednosti ubrzavaju se postupci u sudskim i upravnim predmetima te su važne i korisne informacije za institucije kod određivanja raznih naknada i donošenja odluka na području tržišta nekretnina kao i u raznim drugim postupcima vezanim uz propise procjene vrijednosti nekretnina.

  Slika 2.: Izvadak iz plana približnih vrijednosti s labelom iz sustava eNekretnina

  Analizirani podatci iz sustava eNekretnine javno su dostupni putem Informacijskog sustava prostornog uređenja ISPU (https://ispu.mgipu.hr) – Slika 3. i web stranice Ministarstva (https://mpgi.gov.hr) – Slika 4.

  Slika 3. Izvadak plana približnih vrijednosti iz informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU)

  Slika 4. Izvadak iz web stranice Ministarstva

  Na koji je način regulirana procjena vrijednosti nekretnina u RH?
  Procjena vrijednosti nekretnina u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina, Pravilnikom o metodama procjene vrijednosti nekretnina i Pravilnikom o informacijskom sustavu tržišta nekretnina. Procjenu vrše ovlaštene osobe koje su stalni sudski vještaci za procjenu nekretnina ili stalni sudski procjenitelji. Informacijski sustav tržišta nekretnina eNekretnine izgrađen je na platformi postojećeg zakona i važan je mehanizam suzbijanja korupcije. Istovremeno, informacijskim sustavom eNekretnine osigurava se transparentnost podataka na tržištu nekretnina, ujednačavaju se podaci u postupcima procjene vrijednosti nekretnina u sudskim i upravnim predmetima te postupcima izvlaštenja odnosno osigurava se pravna sigurnost vlasnika nekretnina i investitora u poslovanju nekretninama na području procjena vrijednosti nekretnina i tržištu nekretnina.

  Kako je usluga financirana?
  Cjelokupni razvoj modula eNekretnine financira se iz europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz projekt „Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) i njegovi moduli“. Vrijednost cjelokupnog ISPU projekta iznosi 131.707.084,14 kn, a 85 posto sredstava osigurano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

  Imate više informacija o ovoj temi, želite li komentirati, napisati reakciju ili želite prijaviti pogrešku u tekstu?

  VEZANE VIJESTI

  U Kulturnom centru u Osijeku danas je održan radni sastanak između predstavnika Grada Osijeka i odbora talijanske Nexion grupacije, svjetskog lidera u automobilskoj inustriji...

  Pregovori s velikim potencijalnim investitorima

  Predstavnici Grada Osijeka održali su radni sastanak s predstavnicima talijanske Nexion grupacije, svjetskog lidera u automobilskom sektoru, prenosi Radio Osijek. Više…

  Cijeli sustav pročišćavanja bit će smješten u Nemetinu, a osigurat će bitno smanjenje ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u osjetljiva područja dunavskog sliva

  Za dvije i pol godine Osijek će dobiti najmodernije postrojenje za pročišćavanje voda u Hrvatskoj

  Tvrtka Vodovod Osijek d.o.o. i zajednica ponuditelja koju predvodi tvrtka ING-GRAD d.o.o. zaključili su prošli tjedan ugovor o nastavku i Više…

  Belje plus nastavit će proizvodnju u pogonima Meggle te planira i širiti vlastito poslovanje i prodajne kapacitete

  Početkom iduće godine Belje počinje s proizvodnjom u Osijeku

  Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) ocijenila je dopuštenom namjeru provedbe koncentracije Belja Plus nad dijelom poslovanja Megglea Hrvatska koji Više…

  VIŠE IZ KATEGORIJE

  Radi se na sanaciji kanalizacijskih kolektora te je radi toga potrebno zatvoriti dijelove ulica za promet motornih vozila

  Zatvara se za promet Zadarska i Dubrovačka ulica

  U nastavku možete  pregledati 10 atraktivnih pozicija otvorenih samo za vas ovog tjedna!

  Nova slobodna radna mjesta u Osječko-baranjskoj županiji

  Prošle godine je u cijelom gospodarstvu izdano 172.000 dozvola za strane radnike, od čega je u graditeljstvu bilo oko 69.000 dozvola, što je 40% ukupnog broja

  Strani radnici u graditeljstvu su jeftiniji 30% od domaćih radnika, a cijene rastu! Otkrivamo kako je došlo do ovog apsurda!