ŽIVOT

Komarci – 500 000 direktno ugroženih stanovnika, grad Osijek spreman!

Tražimo uslugu tretmana iz zraka - avionski tretman u vrijednosti od milijun i pol kuna za što je procjena negdje oko 12 000 hektara

Objavljeno 12.02.2020
Petar Tauković

Na današnjoj konferenciji za novinare zamjenik gradonačelnika Boris Piližota i pročelnik odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo mr.sc. Romano Kristić su govorili o planu i aktivnostima na kontroli komaraca za 2020.

U ovome trenutku imamo jasne zakonske odredbe, zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti definirao je obvezu svih gradova i općina, županija pa i republike Hrvatske da u svojim proračunima osiguraju novac da provode mjere i protiv komaraca i deratizacije vezano za širenje zaraznih bolesti vezano za glodavce.

Što se tiče grada Osijeka imamo strateške smjernice kontrole komaraca koje su donesene na županijskoj skupštini i jasna su uputa svim općinama i gradovima da taj problem moraju rješavati na način kako je to zakon definirao. Grad Osijek u ovome trenutku je ispoštivao sve predradnje i spremni smo za novu sezonu 2020. čiji početak očekujemo negdje krajem ožujka kada počnu prvi visoki vodostaji.

Grad Osijek u ovome trenutku ima odluku o provedbi DD mjera, ima i godišnji program i planove koje su sukladno zakonu predložili nadležni zavodi za javno zdravstvo a gradonačelnik je na svom kolegiju donio i godišnji program i provedbeni plan te u ovome trenutku imamo i dva potpisana ugovora od prošle godine za izvođenje usluga tretmana komaraca s izvođačima kako za larvicidne tretmane tako i za adulticidne tretmane, a u ovom trenutku imamo i ponovljeni natječaj otvoren do 26. veljače, tražimo uslugu tretmana iz zraka – avionski tretman u vrijednosti od milijun i pol kuna za što je procjena negdje oko 12 000 hektara – rekao je pročelnik Kristić.

Komarci

Borba protiv komaraca se vodi na područjima gdje su poplavna područja tu su ugrožene i urbane i ruralne cjeline koje su blizu rijeka i poplavnih područja, a koja okružuju grad Osijek na 30tak tisuća hektara poplavnih područja prilikom dizanja vodostaja rijeke Drave i Dunava. Ako se pravovremeno bude djelovalo na taj dio odnosno ako se bude provodio monitoring i ako se budu izdavale pravovremene preporuke svim jedinicama lokalne samouprave koje su u ovom trenutku trebale osigurati u proračunima sredstva kao što je i grad Osijek osigurao 3,1 milijun kuna za 2020. godinu borba protiv komaraca bi trebala biti uspješna- rekao je.

Treba napomenuti da grad Osijek prema strateškim smjernicama ali i prema svim znanstvenim studijama zauzima samo 6% poplavnih površina na području županije što nas dovodi u situaciju da imamo izrazito male potrebe larvicidnih tretmana jer larvi na području grada Osijeka unutar administrativnih granica ima samo u kanalskoj mreži što dokazuje i činjenica da prošle godine ZZJZ koji provodi monitoring od ukupno izdanih 54 preporuke za tretmane koje su sve provedene u cijelosti osim tri koje su bile privremeno stornirane radi loših vremenskih uvjeta, izdao je samo 16 preporuka za larvicidne tretmane od ukupno 34000 hektara preporučenih za tretman u prošloj godini samo 274 hektara je bilo za larvicidni tretman što nam jasno govori da imamo izrazito veliko i intezivno zadimljavanje grada adulticidnim tretmanima odraslih komaraca. Bez obzira što to ponavljamo svake godine, činjenica je da komarci izlječu na drugim područjima i ulaze u Osijek ali i ostale gradove i općine na području Osječko Baranjske županije, zaključio je Kristić.

Ovaj problem moramo riješiti sustavno, a ne simptomatski kako ga rješavamo iz godine u godine već desetljećima. kada govorimo o komarcima moramo reći da je to prvenstveno javno zdravstveni problem, jer koliko znam ne znam što je više tijekom povijesti ubilo ljudi indirektno nego upravo komarac. O tome ne pričamo, znamo koliko su često prijenosnici različitih bolesti i sve je dobro dok se ne dogodi pri takav slučaj ili ih se zareda nekoliko. Drugi problem je kvaliteta standarda života stanovnika grada Osijeka ali i svih stanovnika istočne Hrvatske. Kada kažem grada Osijeka govorim zato što upravo u Osijeku je najveći broj stanovnika i naše županije i najviše se tako očituje na kvaliteti života. treća stvar koju trebamo napomenuti jest da problem komaraca direktno utječe i na gospodarstvo odnosno na kontinentalni turizam lai i na stočarstvo, rekao je zamjenik gradonačelnika Boris Piližota.

Nikako ovaj problem i njegovo rješavanje ne smijemo koristiti u političke svrhe jer tako nećemo ga riješiti. Ključna pitanja koja su važna u borbi protiv komaraca su:

  • Jesu li sve jedinice lokalne samouprave osigurale sredstva u proračunu 2020. godinu
  • Jesu li svi gradonačelnici i načelnici u županiji donijeli godišnje programe i provedbene planove koje je predložila osječko baranjska županija odnosno ZZJZ koji je pod ingerencijom županije a čiji je rok za donošenje istog bio 31.01.2020.
  • Provode li sve jedinice lokalne samouprave javne nabave i imaju li potpisane ugovore za usluge tretmana komaraca na svom području
  • Hoće li osječko-baranjska županija financirati monitoring koji bi trebao provoditi ZZJZ županije na području svih 42 jedinice lokalne samouprave, 7 gradova i 35 općina
  • Hoće li nadležni ZZJZ izdavati preporuke za sve jedinice lokalne samouprave
  • Hoće li jedinice lokalne samouprave provesti te preporuke odnosno prvenstveno larvicidne tretmane koji su ključni za borbu protiv komaraca

Grad Osijek je već danas spreman, sve navedeno što je potrebno sukladno zakonu je odrađeno i pripremljeno, ugovori su potpisani a sredstva su osigurana. Još jednom želim naglasiti da sredstva koja grad Osijek izdvaja zakonski ih imamo pravo trošiti samo na području grada Osijeka i na njegovom administrativnom području jer ta sredstva izdvajaju porezni obveznici grada Osijeka i ako zakon postoji koji definira obveze svih jedinica lokalnih samouprava ne vidim razloga niti zakonskog uporišta da grad Osijek bude taj koji će iz sredstava svojih poreznih obveznika, naših građana osiguravati sredstva za bilo koje druge općine ili jedinice lokalne samouprave. Ako zakoni postoje onda se ti zakoni moraju poštivati, zaključio je Piližota.

Ako zakon nije dobar onda imamo dvije mogućnosti prva je da se zakon mijenja, a druga je da država osigura sredstva u proračunu. Ako neke jedinice lokalne samouprave ne mogu osigurati onda trebaju hitno uputiti zahtjev prema vladi RH za pomoć ali to već trebaju uputiti sada a ne kada situacija postane alarmantna.

60% jedinica lokalne samouprave u našoj županiji ima problema s komarcima, a više od 60% jedinica lokalne samouprave do sada nije izdvajalo niti kunu za tretiranje komaraca tijekom godine. Pet slavonskih županija prema zadnjem popisu ima oko 800 000 stanovnika odnosno 20tak% ukupnog stanovništva RH a direktno se procjenjuje da gotovo pola milijuna ljudi u istočnom dijelu RH ima ozbiljne probleme tijekom godine s komarcima odnosno gotovo 15% populacije. Ove godine proračun RH iznosi nešto više od 140 milijardi kuna ako bi se iz proračuna sustavno svake godine izdvajalo za kvalitetu života svih ljudi istočne Hrvatske 0,01 – 0,03% od iznosa ukupnog državnog proračuna što bi iznosilo oko 15 – 45 milijuna kuna mislimo da bi taj iznos mogao sustavno riješiti problem tretiranja komaraca u ovom dijelu Hrvatske. Moje mišljenje da upravo 800 odnosno 500 000 stanovnika zaslužuje imati ako ništa drugo kvalitetu života u ovom području u kojem mi živimo. Taj iznos ne bi trebao biti problem.

Sve navedeno je ključno za uspješnu borbu protiv komaraca tijekom ove sezone i jedino rješenje je da zajednički koordinirano Grad Osijek, županija, i sve jedinice lokalne samouprave djelujemo zajedno kako bi ovaj problem i riješili, zaključio je zamjenik gradonačelnika Boris Piližota.

Imate više informacija o ovoj temi, želite li komentirati, napisati reakciju ili želite prijaviti pogrešku u tekstu?

VEZANE VIJESTI

Među mnogobrojnim dionicima, udrugama, organizacijama i institucijama - ovu aktivnost svojom su nazočnošću poduprli predsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije dr. sc. Dragan Vulin i zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka mr. sc. Boris Piližota

FOTO Nacionalni preventivni projekt “Živim život bez nasilja” u plesnoj kampanji UN-a “Milijarda ustaje”

Osječko-baranjski policajci zaplesali su u atriju Arheološkoga muzeja Osijek, podupirući globalnu plesnu kampanju Ujedinjenih naroda „Milijarda ustaje“ koja je usmjerena Više…

Možda nećemo doživjeti da sva posađena stabla vidimo u punom sjaju, ali ćemo ih ostaviti budućim naraštajima kao što su i oni prije nas dragocjene drvorede ostavili nama.

Osijek – grad u parku

Grad na Dravi jedini u Hrvatskoj ima više parkova i perivoja nego trgova. Osijek tako broji 22 parka i 15 Više…

Osijek na javnim zelenim površinama ima 25 tisuća stabala, jedini je grad u Hrvatskoj koji ima više parkova nego trgova - 22 parka i 15 trgova i jedini grad u Europi koji krasi secesijski park - Sakuntalin park

Arheološki muzej – Osijek domaćin Prvog nacionalnog stručnog skupa urbanog šumarstva

Jučer je u Arheološkom muzeju Osijek započeo Prvi nacionalni stručni skup urbanog šumarstva. Ovaj skup zajednički su organizirali Šumarski fakultet Više…

VIŠE IZ KATEGORIJE

Danas je brrrr, samo 2c u jutro ali kažu biti će nam do 17c tijekom dana! :)

Prognoza – hladno jutro u Osijeku i iznadprosječno toplo ostatak dana

Među mnogobrojnim dionicima, udrugama, organizacijama i institucijama - ovu aktivnost svojom su nazočnošću poduprli predsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije dr. sc. Dragan Vulin i zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka mr. sc. Boris Piližota

FOTO Nacionalni preventivni projekt “Živim život bez nasilja” u plesnoj kampanji UN-a “Milijarda ustaje”